Sök tjänst

Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Barnomsorg och skola (21)

  • Barnomsorg - ansökan blankett

   Barnomsorg - ansökan blankett 

  • Boka tid med skolsköterska

   Här kan du boka tid för besök hos skolsköterska.

    

  • Egenordnad praoplats - anmälan

   Här kan du som arbetsgivare ansöka om egenordnad praoplats.

  • Inackorderingstillägg - ansökan

   Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med våren det år du fyller 20 år.

  • Internetbaserade studier - ansökan

   På Campus Västra Skaraborg erbjuder vi både telebildsända och helt nätbaserade kurser på högskolenivå. Du har möjligheten att studera hos oss, följa föreläsningar tillsammans med andra kursdeltagare och till exempel arbeta i grupper.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Klagomål förskola och grundskola

   Här kan du lämna klagomål gällande förskola, grundskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

  • Kulturskola - anmälan

   Kulturskola - anmälan

  • Kursavbrott - Campus Västra Skaraborg

   I denna e-tjänst kan du anmäla kursavbrott för dig som studerar på Campus Västra Skaraborg.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Modersmålsundervisning - ansökan

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn.

  • Prövning i kurs Vuxenutbildning - ansökan

   Här kan du anmäla Prövning i kurs Vuxenutbildning

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Skolskjuts - ansökan

   Här kan du ansöka om skolskjuts för elev i grundskolan.

  • Sommarlovskort - ansökan

   Här kan du ansöka om sommarlovskort.

  • Specialkost

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost i kommunal förskola eller grundskola. 

  • Studie- och yrkesvägledning Campus Västra Skaraborg vuxenutbildningen - tidsbokning

   Här kan du boka tid för vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare på Campus Västra Skaraborg (För kommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommun). Du kan även ändra eller avboka din tid. Tjänsten kräver e-legitimation. När du gjort din bokning kommer den synas på självservice mina sidor. Du kan under bokningen välja att få påminnelse via sms för tiden.
   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Vklass

   Vklass är en lärplattform för förskolan och grundskolan i Götene.

  Bibliotek (3)

  Bygga, bo och miljö (30)

  • Bygglov - ansökan

   Ansök om bygglov, marklov och rivningslov

  • Byggnadsåtgärder (som inte kräver bygglov) - anmälan

   Här anmäler du byggnadsåtgärder som inte kräver bygglov

    

  • Cistern - Anmälan

   Här anmäler du installation eller borttagning av cistern.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Dispens för gödselspridning - ansökan

   Här ansöker du om dispens för gödselspridning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Djurhållning inom område med detaljplan - ansökan

   Här ansöker du om djurhållning inom område med detaljplan. 

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Energirådgivning - få kontakt

   Energirådgivning, Lämna kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende

  • Enskilt avlopp - ansökan eller anmälan

   Här ansöker du om en enskilt avloppsanläggning eller anmäler ändringar till en befintlig anläggning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Entreprenörsrapport för avloppsanläggning

   Entreprenörsrapport för avloppsanläggning.

  • Förhandsbesked - ansökan

   Här kan du anmäla ett förhandsbesked även kallad lokaliseringsprövning

  • Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall (Miniabonnemang) - ansökan

   Här kan du göra en ansökan om förlängt hämtningsintervall av restavfall.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Förorenade område - anmälan

   Här anmäler du olika ärende om förorenade område.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Hygien- eller hälsoskyddsverksamhet - anmälan

   Här gör du anmälan om nystart eller ändring av en befintlig verksamhet, till exempel skola, fritidsanläggning, solarium eller tatuering.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Installation av annan toalett än vattentoalett - anmälan

   Här anmäler du installation av annan toalett än vattentoalett.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Kompostering - anmälan

   Här gör du en anmälan om kompostering.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Kyltorn - anmälan

   Anmälan om kyltorn.

  • Köldmedier, installation eller konvertering - anmälan

   Här anmäler du installation eller konvertering av köldmedier.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Livsmedelsverksamhet - anmäla ny verksamhet eller ändring/avslut av befintlig verksamhet

   Här anmäler du att  företag eller organisation ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet.

  • Livsmedelsverksamhet - Lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet för omklassning enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Misstänkt matförgiftning och klagomål på livsmedelsverksamhet - anmälan

   Anmäl misstänkt matförgiftning

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   (Götene, Grästorp och Lidköpings kommuner)

    

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Strandskyddsdispens - ansökan

   Strandskyddet är en lag som stärker allemansrätten vid vatten

  • Störning eller klagomål - anmälan

   Här gör du anmälan av störning eller klagomål.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   Här gör du anmälan av uppodling av annan mark än jordbruksmark.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Värmepump - Anmälan

   Här gör du anmälan om inrättande av värmepumpanläggning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  Fritid och föreningar (8)

  Gator och resor (2)

  Kommun och politik (10)

  • Intyg om förlorad arbetsinkomst

   Här kan du som förtroendevald skicka in intyg om förlorad arbetsinkomst.

  • Löneuppgifter - begäran

   Här kan du begära löneuppgifter på anställda i Götene kommun.

    

  • Medborgarförslag

   Ett medborgarförslag är en möjlighet för dig som är folkbokförd i Götene kommun att lämna förslag till kommunens olika verksamheter. Medborgarförslagen får alltid en politisk behandling och ett beslut. Handläggningstiden för medborgarförslag varierar beroende på hur komplicerad utredningen är och kan ta upp till ett år. 

  • Samtyckesavtal för foto, film och ljudupptagning

   Här tecknar du samtyckesavtal för foto, film och ljudupptagning.

  Näringsliv och arbete (3)

  Omsorg och stöd (12)

  • Bostadsanpassning

   Bostadsanpassning är att göra om och anpassa bostaden individuellt. Detta för att göra det möjligt för funktionshindrade att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

  • Bostadsanpassning - fullmakt

   Om du vill ha hjälp av kommunens handläggare att beställa och betala de åtgärder som du beviljas bostadsanpassningsbidrag för måste du fylla i denna digital tjänst.

  • Bostadsanpassning - medgivande

   Medgivande för bostadsanpassningsbidrag.

  • Familjerådgivningen - tidbokning

   Familjerådgivningen i Götene kommun är organiserad i samverkan med Lidköping.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Hemtjänst med förenklat beslutsfattande - ansökan

   Är du 75 år eller äldre, bosatt i Götene kommun och önskar hjälp med serviceinsatser kan du ansöka om hemtjänst utan behovsprövning. 

   För dig som saknar BankID finns det en blankett som kan skrivas ut och lämnas in.

  • Insatser enligt LSS - ansökan

   Här kan du ansöka om insatser enligt LSS.

  • Riksfärdtjänst - ansökan

   Här kan du ansöka om tillstånd för riksfärdtjänst mellan orter som inte ingår i regional färdtjänst eller beställa en längre resa. 

  Samhällsskydd (5)

  Tillstånd, regler och tillsyn (4)

  Överförmyndare och god man (20)

  • Anmälan från socialtjänsten om behov av god man eller förvaltare

   Här kan socialnämnden anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon.

  • Förvaltarfrihetsbevis - ansökan

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om Förvaltarfrihetsbevis.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Intresseanmälan God man/Förvaltare

   Här kan du göra en intresseanmälan till uppdrag som gode män

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Meddelande om beställt tolkuppdra

   Här kan du meddela om beställt tolkuppdrag från Tolkförmedling Väst.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice

  • Redogörelse - Förordnad förmyndare

   Här kan du som förordnad förmyndare redovisa ditt uppdrag.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare

   Här kan du som är god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) 

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode

   Här kan du som god man för ensamkommande barn redovisa ditt uppdrag och begära arvode.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Samtycke till åtgärd - ansökan

   Här kan du ansöka om Samtycke till åtgärd.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Säker kommunikation ÖF

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare skicka meddelanden och ladda upp filer till Överförmyndarna på ett säkert sätt (krypterat).

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Uttag från spärrat konto - Förmyndare (omyndig) - ansökan

   Här kan du göra en ansök om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Uttag från spärrat konto - God man/förvaltare - ansökan

   Här kan du göra en ansök om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Årsräkning omyndig

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Årsräkning/Sluträkning

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning eller sluträkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Åtagande

   Här kan du anmäla ditt intresse för att åta dig uppdraget som god man/förvaltare.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.