Kyltorn - anmälan

LÄS MER

Här anmäler du kyltorn enligt förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (1998:899) §38a.

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

Följande behövs för e-tjänsten