Installation av annan toalett än vattentoalett - anmälan

LÄS MER

Här anmäler du installation av annan toalett än vattentoalett.

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.