Registerunderlag för förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Götene kommun behöver dina person- och kontaktuppgifter för att du ska kunna fullgöra ditt uppdrag som förtroendevald (t.ex. kunna kallas till sammanträden och få arvode för ditt uppdrag). 
 
Ditt namn, din titel, eventuell kommunal e-postadress och din partibeteckning publiceras på kommunens hemsida eftersom det finns ett allmänt intresse av att kommunen är öppen med vilka förtroendevalda som är aktuella för innehav av olika poster.
 
Här har du även möjlighet att samtycka till att ytterligare kontaktuppgifter i form av adress, telefonnummer e-postadress och porträtt-fotografi får publiceras på kommunens hemsida. Det är upp till dig att bestämma om dessa personuppgifter ska ligga på hemsidan, eller inte.
 
Samtycket för publicering på hemsidan gäller tills vidare. Du har rätt att när som helst återta ditt samtycke och då tas dessa uppgifter bort från hemsidan. 
 
Personuppgifter som publiceras på hemsidan avpubliceras vid avslutat uppdrag.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa