Skolsamfond - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Bidrag utdelas utifrån stiftelsens ändamål enligt fondens stadgar och beslutas av Kommunstyrelsens arbetsutskott.

  • Belöning eller uppmuntran åt elev, som visat goda kunskaper i särskilt ämne, god kamratanda eller berömvärt flit (kan endast sökas av skolan).
  • Belöning till elev som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid respektive skola eller åt gymnastik eller idrott.
  • Stipendium för fortsatt utbildning.
  • Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands.
  • Studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål.
  • Inköp av material med mera.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa