Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

LÄS MER

Uppodling av annan mark än jordbruksmark.
Anmälan enligt 2 kap. 4 § Miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan ska inkomma i god tid, minst 6 veckor innan verksamheten startar.

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.