Köldmedier, installation eller konvertering - anmälan

LÄS MER

Information (anmälan) av stationär kyl-/värmepumputrustning (aggregat/anläggning) med f-gaser som köldmedium enligt SFS 2016:1128
Anmälan avser utrustning (köldmediekrets) innehållande 14 ton CO2e eller mer.

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.