Avtal gällande lån av iPad för förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som politiker godkänna villkoren för lån av en iPad för ditt/dina förtroendeuppdrag i
Götene kommun.

Götene kommun tillhandahåller iPads till förtroendevalda i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder och revisionen. I ditt /dina förtroendeuppdrag lånar du en iPad för att bland annat kunna ta del av sammanträdeshandlingar, kallelser och protokoll samt använda
din e-post som är kopplad till Götene kommun.

Genom att underteckna det här avtalet förbinder du dig till att det som står i avtalet efterföljs.
Avtalet gäller från det att din iPad lämnas ut till det att din iPad lämnas tillbaka. Utlämning av
iPad sköts av personal på kansliet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa