Avtal gällande lån av iPad för förtroendevald

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som politiker godkänna villkoren för lån av en iPad för ditt/dina förtroendeuppdrag i
Götene kommun.

Götene kommun tillhandahåller iPads till förtroendevalda i kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen, nämnder och revisionen. I ditt /dina förtroendeuppdrag lånar du en iPad för att bland annat kunna ta del av sammanträdeshandlingar, kallelser och protokoll samt använda
din e-post som är kopplad till Götene kommun.

Genom att underteckna det här avtalet förbinder du dig till att det som står i avtalet efterföljs.
Avtalet gäller från det att din iPad lämnas ut till det att din iPad lämnas tillbaka. Utlämning av
iPad sköts av personal på kansliet.

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa