Djurhållning inom område med detaljplan - ansökan

LÄS MER

Enligt lokala hälsoskyddsföreskrifter krävs tillstånd för att hålla nedanstående djurslag inom område med detaljplan.
1. Nötkreatur, Häst, Get, Får eller Svin
2. Pälsdjur eller Fjäderfä som inte är sällskapsdjur. På varje fastighet får dock hållas maximalt fem
höns utan tillstånd, dock ej tupp.
3. Orm

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.