Färdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vad är färdtjänst och vem kan få tillstånd till färdtjänst? (Du kan ansöka om färdtjänst, specialfordon eller ledsagare för dig själv eller annan person.)

Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och bygger på samåkning. Den är till för personer med en varaktig funktionsnedsättning på minst 3 månader som medför väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med den allmänna kollektivtrafiken. Att man har en funktionsnedsättning eller en diagnos utgör alltså i sig inte rätt till färdtjänst. Det avgörande är förmågan att förflytta sig och/eller nyttja kollektivtrafiken. Reglerna för färdtjänst finns i färdtjänstlagen som är en trafiklag.

Färdtjänst beviljas inte på grund av t.ex. att det inte finns kollektivtrafik där man bor eller att det är dålig turtäthet. Att man av olika anledningar inte kör bil, att man inte kan göra inköp/bära. Ansökan ska kompletteras med aktuellt läkarutlåtande som styrker funktionsnedsättningen.  Detta kan bifogas digitalt i formuläret eller bifogas separat.

Läs mer om hur Götene kommun hanterar färdtjänst...

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa