Anmälan från socialtjänsten om behov av god man eller förvaltare

LÄS MER

Överförmyndaren i Götene ingår i organisationen Överförmyndare Västra Skaraborg tillsammans med överförmyndaren i Essunga, Skara, Vara, Lidköping, Grästorp och Karlsborg. De samverkande överförmyndarna har kontor i Stadshuset i Lidköping och mottagningsmöjligheter i respektive kommun. Handläggarna har dock sina fasta arbetsplatser i Lidköping.

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

Mer information om överförmyndaren och gode män får du på Lidköpings kommuns hemsida (nytt fönster)