Kompostering - anmälan

LÄS MER

Här anmäler du din kompostanläggning av hushållsavfall enligt lokala renhållningsordningen.

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.