Driva enskild verksamhet inom pedagogisk omsorg - ansökan

LÄS MER

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola, för barn mellan 1 och 5 år. Barn som är äldre kan placeras efter särskilt beslut från förskolechef. I Götene kommun bedrivs den pedagogiska omsorgen i form av familjedaghem.

Läs mer här!

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten