Driva enskild verksamhet inom pedagogisk omsorg - ansökan

LÄS MER

Enskild barnomsorg kan anordnas av en person, ett bolag eller ett företag. Ansökan behandlas av kommunens tjänstemän. Beslut om beviljande av enskild barnomsorg fattas av Barn- och utbildningsnämnden.

Läs mer här!