Praktikersättning - ansökan

LÄS MER

PRAKTIKERSÄTTNING

Du som inte går på gymnasiet, är mellan 16-20 år och har praktik kan ansöka om praktikersättning.

Är du mellan 18-20 år kan du i vissa fall erhålla praktikersättningen i max tre månader. Efter det har du möjlighet att ingå i Ungdomsgarantin (UGA) på Arbetsförmedlingen. Ersättningen är för närvarande på 1250 kronor per månad.

Vad gäller?

  • För att få ta del av ersättningen ska du vara aktiv i din situation och jobba mot att komma vidare mot studier, alternativt arbete.
  • Missköts planeringen kan ersättningen återkallas.
  • Ersättningen kan också återkallas om man stör verksamheten

Ersättningen betalas ut månadsvis och kan inte kombineras med CSN-bidrag.