Praktikersättning - ansökan

LÄS MER

PRAKTIKERSÄTTNING


Du som inte går på gymnasiet, är mellan 16-18 år och har praktik, har rätt att ansöka om praktikersättning, 1050 kr/mån. Ersättningen kan inte kombineras med CSN-bidrag. Är du mellan 18-20 år kan du i vissa fall erhålla praktikersättningen i max 3 månader. Efter det kan du ingå i Ungdomsgarantin (UGA) på Arbetsförmedlingen. 
 
Vad gäller?

  • För att få ta del av ersättningen ska du vara aktiv i din situation och jobba mot att komma vidare mot studier, alternativt arbete.
  • Missköts planeringen kan ersättningen återkallas
  • Ersättningen kan också återkallas om man stör verksamheten

 
Ersättnigen betalas ut månadsvis. 
 
För vidare upplysningar:
Kontakta kommunens Aktivitetsansvarige 
Sofia Jonsson
 
Beslut tas av skolchef Leif Lagergren.
 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten