Dispens för gödselspridning - ansökan

LÄS MER

Här gör du en ansökan om undantag för gödselspridning enligt § 36 i SJVFS 2004:62.

För handläggning av ansökan debiteras en avgift för nedlagd tid enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige.

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.