Resebidrag/Resetillägg gymnasieelever - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan förälder eller elev över 18 år ansöka om resebidrag/resetillägg för skolresor till gymnasiet.  

Du kan ansöka om resetillägg

  • när avståndet mellan bostaden och busshållplatsen är mer än 6 km
  • på grund av medicinska skäl. Ett läkarintyg som styrker dina skäl behövs i din ansökan

Notera att resetillägg kan inte sökas när  eleven får inackorderingsbidrag. 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa