Sök tjänst

Sök
stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  Barnomsorg och skola (20)

  • Allergier eller sjukdomar som kan kräva akutmedicinering i skolan

   För att all personal på skolan snabbt ska kunna sätta sig in i vilka elever som har allvarliga allergier/sjukdomar och som kan behöva akutmedicinering ber vi er att fylla i denna blankett för ert barn.

   För att all personal på skolan snabbt ska kunna sätta sig in i vilka elever som har allvarliga allergier/sjukdomar och som kan behöva akutmedicinering ber vi er att fylla i denna blankett för ert barn.

  • Boka tid med skolsköterska

   Här kan du boka tid för besök hos skolsköterska.

    

   Här kan du boka tid för besök hos skolsköterska.

    

  • Driva enskild verksamhet inom pedagogisk omsorg - ansökan

   Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola, för barn mellan 1 och 5 år. Barn som är äldre kan placeras efter särskilt beslut från förskolechef. I Götene kommun bedrivs den pedagogiska omsorgen i form av familjedaghem.

   Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola, för barn mellan 1 och 5 år. Barn som är äldre kan placeras efter särskilt beslut från förskolechef. I Götene kommun bedrivs den pedagogiska omsorgen i form av familjedaghem.

  • Egenordnad praoplats - anmälan

   Här kan du som arbetsgivare ansöka om egenordnad praoplats.

   Här kan du som arbetsgivare ansöka om egenordnad praoplats.

  • Inackorderingstillägg - ansökan

   Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med våren det år du fyller 20 år.

   Du som går en gymnasial utbildning kan få inackorderingstillägg till och med våren det år du fyller 20 år.

  • Klagomål förskola och grundskola

   Här kan du lämna klagomål gällande förskola, grundskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

   Här kan du lämna klagomål gällande förskola, grundskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

  • Ledighet för elev - ansökan

   I skollagen regleras elevers möjlighet till ledighet. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9.

   I skollagen regleras elevers möjlighet till ledighet. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9.

  • Modersmålsundervisning - ansökan

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn.

   Här kan du ansöka om modersmålsundervisning för ditt barn.

  • Praktikersättning - ansökan

   Här kan du som inte går på gymnasiet, är mellan 16-20 år och har praktik, ansöka om praktikersättning.

   Här kan du som inte går på gymnasiet, är mellan 16-20 år och har praktik, ansöka om praktikersättning.

  • Prövning i kurs Vuxenutbildning - ansökan

   Här kan du anmäla Prövning i kurs Vuxenutbildning

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du anmäla Prövning i kurs Vuxenutbildning

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Skolskjuts - ansökan

   Här kan du ansöka om skolskjuts för elev i grundskolan.

   Här kan du ansöka om skolskjuts för elev i grundskolan.

  • Specialkost

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost i kommunal förskola eller grundskola. 

   Använd denna e-tjänst för att ansöka om specialkost i kommunal förskola eller grundskola. 

  • Studie- och yrkesvägledning Campus Västra Skaraborg vuxenutbildningen - tidsbokning

   Här kan du boka tid för vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare på Campus Västra Skaraborg (För kommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommun). Du kan även ändra eller avboka din tid. Tjänsten kräver e-legitimation. När du gjort din bokning kommer den synas på självservice mina sidor. Du kan under bokningen välja att få påminnelse via sms för tiden.
   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du boka tid för vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledare på Campus Västra Skaraborg (För kommunerna Essunga, Grästorp, Götene och Vara kommun). Du kan även ändra eller avboka din tid. Tjänsten kräver e-legitimation. När du gjort din bokning kommer den synas på självservice mina sidor. Du kan under bokningen välja att få påminnelse via sms för tiden.
   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Vklass

   Vklass är en lärplattform för förskolan och grundskolan i Götene.

   Vklass är en lärplattform för förskolan och grundskolan i Götene.

  Bibliotek (3)

  Bygga, bo och miljö (29)

  • Bostadsanpassning

   Bostadsanpassning är att göra om och anpassa bostaden individuellt. Detta för att göra det möjligt för funktionshindrade att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

   Bostadsanpassning är att göra om och anpassa bostaden individuellt. Detta för att göra det möjligt för funktionshindrade att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

  • Bygglov - ansökan

   Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits
   med kommunens byggnadsnämnd.
   Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av bygglovet.

   Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits
   med kommunens byggnadsnämnd.
   Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av bygglovet.

  • Cistern - Anmälan

   Här anmäler du installation eller borttagning av cistern.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här anmäler du installation eller borttagning av cistern.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Dispens för gödselspridning - ansökan

   Här ansöker du om dispens för gödselspridning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här ansöker du om dispens för gödselspridning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Djurhållning inom område med detaljplan - ansökan

   Här ansöker du om djurhållning inom område med detaljplan. 

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här ansöker du om djurhållning inom område med detaljplan. 

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Energirådgivning - få kontakt

   Energirådgivning, Lämna kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende

   Energirådgivning, Lämna kontaktuppgifter och beskriv ditt ärende

  • Enskilt avlopp - ansökan eller anmälan

   Här ansöker du om en enskilt avloppsanläggning eller anmäler ändringar till en befintlig anläggning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här ansöker du om en enskilt avloppsanläggning eller anmäler ändringar till en befintlig anläggning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Förhandsbesked

   Förhandsbesked

   Förhandsbesked

  • Förlängt hämtningsintervall av hushållsavfall (Miniabonnemang) - ansökan

   Här kan du göra en ansökan om förlängt hämtningsintervall av restavfall.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här kan du göra en ansökan om förlängt hämtningsintervall av restavfall.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Förorenade område - anmälan

   Här anmäler du olika ärende om förorenade område.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här anmäler du olika ärende om förorenade område.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Granneintyg

   Vissa byggnationer kräver intyg från berörda grannar.

   Vissa byggnationer kräver intyg från berörda grannar.

  • Hygien- eller hälsoskyddsverksamhet - anmälan

   Här gör du anmälan om nystart eller ändring av en befintlig verksamhet, till exempel skola, fritidsanläggning, solarium eller tatuering.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här gör du anmälan om nystart eller ändring av en befintlig verksamhet, till exempel skola, fritidsanläggning, solarium eller tatuering.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Installation av annan toalett än vattentoalett - anmälan

   Här anmäler du installation av annan toalett än vattentoalett.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här anmäler du installation av annan toalett än vattentoalett.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Kompostering - anmälan

   Här gör du en anmälan om kompostering.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här gör du en anmälan om kompostering.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Köldmedier, installation eller konvertering - anmälan

   Här anmäler du installation eller konvertering av köldmedier.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här anmäler du installation eller konvertering av köldmedier.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Registrering av livsmedelsverksamhet

   Här kan du göra en anmälan om registrering av ny livsmedelsverksamhet.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här kan du göra en anmälan om registrering av ny livsmedelsverksamhet.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   (Götene, Grästorp och Lidköpings kommuner)

    

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   (Götene, Grästorp och Lidköpings kommuner)

    

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Rivningsplan

   Rivningsplan

   Rivningsplan

  • Strandskyddsdispens - ansökan

   Här söker du dispens från strandskyddslagen.

   Här söker du dispens från strandskyddslagen.

  • Störning eller klagomål - anmälan

   Här gör du anmälan av störning eller klagomål.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här gör du anmälan av störning eller klagomål.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Teknisk beskrivning - bilaga till bygglovsansökan och anmälan

   Bilaga till bygglovsansökan och anmälan.

   Bilaga till bygglovsansökan och anmälan.

  • Uppodling av annan mark än jordbruksmark - anmälan

   Här gör du anmälan av uppodling av annan mark än jordbruksmark.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här gör du anmälan av uppodling av annan mark än jordbruksmark.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  • Värmepump - Anmälan

   Här gör du anmälan om inrättande av värmepumpanläggning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

   Här gör du anmälan om inrättande av värmepumpanläggning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.

  Fritid och föreningar (7)

  Företag och näringsliv (4)

  Gator, resor och transporter (4)

  Kommun och politik (10)

  • Intyg om förlorad arbetsinkomst

   Här kan du som förtroendevald skicka in intyg om förlorad arbetsinkomst.

   Här kan du som förtroendevald skicka in intyg om förlorad arbetsinkomst.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Intyg om förlorad arbetsinkomst - Blankett

   Här kan du som förtroendevald hämta och skriva ut blankett för intyg om förlorad arbetsinkomst.
    

   Här kan du som förtroendevald hämta och skriva ut blankett för intyg om förlorad arbetsinkomst.
    

  • Registerunderlag för förtroendevalda

   Här har du som förtroendevald möjlighet att skicka in dina kontaktuppgifter och samtycka till vilka av dina kontaktuppgifter i form av adress, telefonnummer och e-postadress får publiceras på kommunens hemsida. Dessutom godkänner du att eventuell bild på dig publiceras på hemsidan. 

   Här har du som förtroendevald möjlighet att skicka in dina kontaktuppgifter och samtycka till vilka av dina kontaktuppgifter i form av adress, telefonnummer och e-postadress får publiceras på kommunens hemsida. Dessutom godkänner du att eventuell bild på dig publiceras på hemsidan. 

  • Synpunkter och förslag

   Här kan du lämna synpunkter, förbättringsförslag, klagomål eller beröm till Götene kommuns verksamheter.

   Här kan du lämna synpunkter, förbättringsförslag, klagomål eller beröm till Götene kommuns verksamheter.

  Omsorg och stöd (12)

  • Barnomsorg - ansökan blankett

   Barnomsorg - ansökan blankett 

   Barnomsorg - ansökan blankett 

  • Bidrag för sociala föreningar - ansökan

   Bidrag för sociala föreningar - ansökan

   Bidrag för sociala föreningar - ansökan

  • Bostadsanpassning - fullmakt

   Om du vill ha hjälp av kommunens handläggare att beställa och betala de åtgärder som du beviljas bostadsanpassningsbidrag för måste du fylla i denna digital tjänst.

   Om du vill ha hjälp av kommunens handläggare att beställa och betala de åtgärder som du beviljas bostadsanpassningsbidrag för måste du fylla i denna digital tjänst.

  • Bostadsanpassning - medgivande

   Medgivande för bostadsanpassningsbidrag.

   Medgivande för bostadsanpassningsbidrag.

  • Hemtjänst med förenklat beslutsfattande - ansökan

   Är du 75 år eller äldre, bosatt i Götene kommun och önskar hjälp med serviceinsatser kan du ansöka om hemtjänst utan behovsprövning. 

   För dig som saknar BankID finns det en blankett som kan skrivas ut och lämnas in.

   Är du 75 år eller äldre, bosatt i Götene kommun och önskar hjälp med serviceinsatser kan du ansöka om hemtjänst utan behovsprövning. 

   För dig som saknar BankID finns det en blankett som kan skrivas ut och lämnas in.

  • Skolsamfond - ansökan

   Här kan du söka bidrag ur Skolsamfonden.

   Här kan du söka bidrag ur Skolsamfonden.

  Samhällsskydd Mellersta Skaraborg (5)

  Tillstånd, regler och tillsyn (4)

  Överförmyndare och god man (20)

  • Anmälan från socialtjänsten om behov av god man eller förvaltare

   Här kan socialnämnden anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon.

   Här kan socialnämnden anmäla till överförmyndaren om den finner att god man eller förvaltare bör förordnas för någon.

  • Förvaltarfrihetsbevis - ansökan

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om Förvaltarfrihetsbevis.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare ansöka om Förvaltarfrihetsbevis.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Intresseanmälan God man/Förvaltare

   Här kan du göra en intresseanmälan till uppdrag som gode män

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du göra en intresseanmälan till uppdrag som gode män

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Meddelande om beställt tolkuppdra

   Här kan du meddela om beställt tolkuppdrag från Tolkförmedling Väst.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice

   Här kan du meddela om beställt tolkuppdrag från Tolkförmedling Väst.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice

  • Redogörelse - Förordnad förmyndare

   Här kan du som förordnad förmyndare redovisa ditt uppdrag.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som förordnad förmyndare redovisa ditt uppdrag.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Redogörelse för uppdraget som ställföreträdare

   Här kan du som är god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) 

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som är god man eller förvaltare ska utöver den ekonomiska redovisningen (årsräkning och sluträkning) 

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn och begäran om arvode

   Här kan du som god man för ensamkommande barn redovisa ditt uppdrag och begära arvode.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som god man för ensamkommande barn redovisa ditt uppdrag och begära arvode.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Samtycke till åtgärd - ansökan

   Här kan du ansöka om Samtycke till åtgärd.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du ansöka om Samtycke till åtgärd.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Säker kommunikation ÖF

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare skicka meddelanden och ladda upp filer till Överförmyndarna på ett säkert sätt (krypterat).

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare skicka meddelanden och ladda upp filer till Överförmyndarna på ett säkert sätt (krypterat).

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Uttag från spärrat konto - Förmyndare (omyndig) - ansökan

   Här kan du göra en ansök om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du göra en ansök om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Uttag från spärrat konto - God man/förvaltare - ansökan

   Här kan du göra en ansök om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du göra en ansök om uttag från spärrat konto.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Årsräkning omyndig

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Årsräkning/Sluträkning

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning eller sluträkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare redovisa din årsräkning eller sluträkning.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

  • Åtagande

   Här kan du anmäla ditt intresse för att åta dig uppdraget som god man/förvaltare.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.

   Här kan du anmäla ditt intresse för att åta dig uppdraget som god man/förvaltare.

   När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice.