Ledighet för elev - ansökan

LÄS MER

I skollagen regleras elevers möjlighet till ledighet. Elev kan beviljas ledighet för enskilda angelägenheter, dock inte under nationella provperioden i årskurs 3, 6 och 9.

Läs mer här!