Nedtagning av träd på kommunal mark - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
Ansökan avser endast träd som står på kommunal park- och naturmark. Generellt är kommunen restriktiv med att fälla friska träd.
 
Ansökan kommer att behandlas av  Kommunekologen på Miljö-och bygglovsnämnden och en bedömning görs utifrån följande kriterier:
  • Trädets betydelse för området som helhet
  • Trädets ekologiska, kulturhistoriska och estetiska värden
  • Trädets kondition
  • Träd tas inte ner för att löv eller pollen kommer in på tomtmark
  • Träd tas inte ner därför att de skymmer parabolantenner
  • Träd tas inte ner för att de skuggar tomten delar av dagen
 
Åtgärder genomförs huvudsakligen under vinterhalvåret.
 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa