Allergier eller sjukdomar som kan kräva akutmedicinering i skolan

LÄS MER

Viktig information. 

 
För att all personal på skolan snabbt ska kunna sätta sig in i vilka elever som har allvarliga allergier/sjukdomar och som kan behöva akutmedicinering i skolan, gör vi en sammanställning av dessa elever. 
Om ni vill att ert barn ska finnas med i denna sammanställning, ber vi er att fylla i bifogad blankett. Klistra också på ett relativt nytaget foto, på barnet, uppe i höger hörn. Därefter skickar/lämnar ni den ifyllda blanketten till ert barns klassansvariga lärare. 
Den ifyllda blanketten kommer att förvaras i personalrummet, tillgänglig för all skolpersonal. Klassansvarig lärare kommer att ha en kopia i klassrummet. Om barnet går på fritids så kommer även en kopia av blanketten att finnas där. 
Som vårdnadshavare ansvarar du/ni för att berörd skolpersonal får information om ert barns allergi/sjukdom. Du/ni ansvarar också för barnets läkemedel som kan behöva ges under skoltid. Detta innebär att, om möjligt, läkemedlet ska vara dosdelat när barnet kommer till skolan. Det är viktigt att du/ni informerar skolpersonalen om aktuellt läkemedel; varför det ska tas, hur det ska tas och när det ska tas. 
Tänk på att alltid meddela personalen vid ändringar av de läkemedel som skickas med till skolan. 
Enligt Socialstyrelsen, rekommenderas de elever som har akutläkemedel med sig till skolan att förvara detta i sin egen väska/ryggsäck. 
Vid exempelvis utflykter är det du/ni som vårdnadshavare som ansvarar för att berörd skolpersonal får information om eventuell medicinering. Du/ni ansvarar också för att barnet har med sig de läkemedel som behövs.