Ajourhållning av lägenhetsregister, småhus inklusive fritidshus

LÄS MER

Instruktion till ajourhållning av lägenheter, småhus inklusive fritidshus till lägenhetsregistret.


Blanketten ska fyllas i och skickas till kommunen senast 1 månad efter
färdigställandet. Om en blankett inte räcker använd flera blanketter som sammanfogas per fastighet.
 
Färdigställt anses huset vara när bostäderna är klara
att tas i bruk. Om inflyttning skett i bostaden redan
innan alla byggnadsarbeten är klara ska huset anses
färdigställt när inflyttningen sker.
 
Lägenhetsnummer föreslås av fastighetsägaren och
beslutas sedan av kommunen. Finns bara en bostadslägenhet
på adressen skall inte lägenhetsnummer
sättas.
 
I de flesta småhus finns bara en bostad och dessa
har därför inte lägenhetsnummer utan identifieras
enbart genom adressen.
För varje bostad i huset ska bostadsarean
(boarean) och adress anges.
 
Vid ombyggnad, rivning, ändrad användning m m
inträffar det att bostäder utgår ur lägenhetsregistret.
Dessa bostäder identifieras med befintligt lägenhetsnummer
eller adressen och anges i den nedre delen
av blanketten.

Frågor om e-tjänsten

Götene kommun, miljö- och bygglovsnämden
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se