Aktivitetsbidrag till föreningar med verksamhet för äldre - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är ordförande eller kassör i en förening ansöka om aktivitetsbidrag för föreningar med verksamhet för äldre (65+).

Aktivitetsbidraget betalas ut till föreningar med verksamhet som är riktad till Götene kommuns invånare som är 65 år och äldre. Det kan vara hela föreningens verksamhet eller en del av föreningens verksamhet som vänder sig till de som är 65 år och äldre. Ansökningsdatum är 25 augusti för vårterminen och 25 februari för höstterminen. Föreningen ska redovisa antalet aktiviteter och sammankomster till kommunen genom att bifoga närvarokort.

Dessa dokument ska skickas tillsammans med ansökan den 25 augusti, senaste justerade:

  • Årsmötesprotokoll
  • Verksamhetsberättelse
  • Resultat och balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Närvarokort

Dokumenten kan skickas in digitalt i denna e-tjänst, med post eller lämnas till Medborgarkontoret i Centrumhuset.

Postadress:

Götene kommun

Fritid förening

533 80 Götene

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa