Intyg eller uppgifter om årsinkomst - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa:

  • Intyg om förlorad arbetsinkomst
  • Arbetsgivarintyg
  • Uppgifter om årsinkomst
  • Tjänstgöringsintyg

Intyg kan endast utfärdas bakåt i tiden för redan arbetad tid. Exempelvis kan ett intyg för januari utfärdas först i februari.

Tjänstgöringsintyg och Arbetsgivarintyg kan du begära utan att vara anställd. 

 

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa