Hemtjänst med förenklat beslutsfattande - ansökan

LÄS MER

Är du 75 år eller äldre, bosatt i Götene kommun och önskar hjälp med serviceinsatser kan du ansöka om hemtjänst utan behovsprövning. 

För dig som saknar BankID finns det en blankett som kan skrivas ut och lämnas in.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten