Hemtjänst med förenklat beslutsfattande - ansökan

LÄS MER

Är du 75 år eller äldre, bosatt i Götene kommun och önskar hjälp med serviceinsatser kan du ansöka om hemtjänst utan behovsprövning. 

För dig som saknar BankID finns det en blankett som kan skrivas ut och lämnas in.