Lovomsorg - ansökan

LÄS MER

Lovomsorg upp till fem dagar per skollov kostar 50 kronor per dag. För längre period debiteras enligt ordinarie taxa för skolbarnsomsorg, dock minst en månadsavgift. Inkomstblankett måste bifogas vid placering längre än fem dagar.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten