Bygglov - ansökan

LÄS MER

Anvisningar och förklaringar


Arbetena får inte påbörjas innan startbesked har lämnats eller annat överenskommits
med kommunens byggnadsnämnd.
Kommunen debiterar enligt särskild taxa för hanteringen av bygglovet.
 
OBS! Glöm inte att underteckna ansökan!

Frågor om e-tjänsten

Götene kommun, bygglovsnämden
miljo-ochbygglovnamnden@gotene.se