Rapportering av arbetstid - feriepraktik

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Skicka bara in tidrapporten en gång, efter att du jobbat klart hela din period. Under tiden du jobbar kan du i e-tjänsten skriva in dina tider och välja "Spara", utan att tidrapporten blir inskickad.

Denna e-tjänst använder du som feriearbetare till att rapportera den tid du arbetat. Rapporteringen ligger till grund för din löneutbetalning.

Nedan finner du information gällande datum för utbetalningar, samt datum för när vardera rapport ska skickas in.


För utbetalning: 2023-07-27, behöver rapportering skickas in senast 2023-07-09


För utbetalning: 2023-08-10, behöver rapportering skickas in senast 2023-07-26


För utbetalning: 2023-08-25, behöver rapportering skickas in senast 2023-08-15


För utbetalning: 2023-09-08, behöver rapportering skickas in senast 2023-08-25

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa