Eget omhändertagande av hushållsavfall - anmälan

LÄS MER

Här anmäler du eget omhändertagande av hushållsavfall enligt lokala föreskrifter för renhållning.

När du startar e-tjänsten kommer du bli länkad till Lidköpings självservice. Ärendet kommer hanteras av handläggare i Lidköpings kommun.